NTF: Bygg om trafikfarliga riksväg 49

Nu kräver NTF i Örebro att vägen mellan Askersund och Olshammar byggs om. Trafiksäkerhetsorganisaitonen vill också att hastigheten ska sänkas och att tung trafik förbjuds.
För ett år sen genomförde NTF hastighetsmätningar på sträckan och det konstaterades att det gick alldeles för fort på den smala och krokiga vägen. En enkätundersökning visade att trafikanterna upplevde vägen som trafikfarlig. Under våren har NFT gjort ännu en undersökning som visar att hastigheterna ökat sen förra året, och senast igår omkom två personer när deras motorcykel frontalkrockade med en långtradare på just den vägen. Efter att inget gjorts sen förra undersöknignen kräver nu NTF alltså igen att något görs åt den farliga vägsträckan.