Minskad vinst för Nobel Biocare

Medicinteknikföretaget Nobel Biocare med fabrik i Karlskoga redovisar en vinst efter finansnetto på 89,9 miljoner kronor för andra kvartalet i år. Det är en försämring jämfört med samma period förra året, då vinsten uppgick till 104,9 miljoner kronor. Vinsten minskade trots att försäljningen ökade. Börsanalytikerna hade väntat sig en betydligt större vinst.