Faran över i Hallsberg och tågen rullar igen

Räddningstjänsten i Hallsberg har nu blåst faran över efter det salpeterutslätt som inträffade från en godsvagn vid tolvtiden idag. Tågtrafiken genom Hallsberg har också släppts på igen. Däremot kommer det att ta flera timmar innan alla tåg går efter utsatt tid.