Ökade kostnader för assistentersättning

Kostnaden för assistansersättning till handikappade ökar kraftigt i länet. Det senaste halvåret ökade kostnaden med 26 miljoner. Försäkringskassan har reagerat och skrivit brev till länets alla kommuner för att få en förklaring. En av förklaringarna är att allt fler handikappade behöver personliga assistenter.