Gasolyckan i Hallsberg gjorde marken sur

Marken i de villaträdgårdar som ligger nära rangerbangården i Hallsberg där gasolyckan inträffade igår, har lite surare ph-värde än vanligt, men det är inga farliga värden som har uppmätts, det säger räddningsledare Anna Henningsson vid Nerikes Brandkår.
Det suraste värdet som uppmättes idag var fem, och det ligger inom gränserna för vad som är neutralt. Däremot måste marken närmare bangården behandlas med kalk, för att ph värdet ska stiga till det normala. Nu ligger det på fyra, och det är för surt. Träden kommer troligen tappa sina blad. Det är fortfarande oklart om frukten och bären i trädgårdarna närmast olycksplatsen går att äta.