Sjukskriv dig själv!

Sjuka människor bör ta ansvar för sin hälsa och sjukskriva sig själva - om det behövs - istället för att förlita sig på doktorn. Sjukskrivning är inget som läkaren ska bedöma. Det menar de båda läkarna Lars gunnar Gunnarsson från Örebro och Börje Ekman från Degerfors i en debattartikel i Läkartidningen.