Vuxenutbildning i Karlskoga bantas

Vuxenutbildningen i Karlskoga drabbas av en kraftig bantning kommande år. Det blir färre kurser för vuxenstuderande och 15-20 tjänster på lärarsidan kommer aatt försvinna.