Sexualundervisning enbart på religionslektionerna

Ledningen för den muslimska friskolan Al-Salam i Örebro lovar nu att göra det som krävs för att skolan skall kunna drivas vidare, efter Skolverkets skarpa kritik.

Bland annat har skolans ekonomi dragits med stora underskott och undervisningen i musik och sex och samlevnad följer inte läroplanen.
Barnen får till exempel inte lyssna på modern musik eller spela vissa instrument och sexualundervisningen hålls bara på religionslektionerna.
Men det ska alltså förändras nu, enligt skolans rektor Matz Liljeson, även om han inte kan säga exakt hur. Inom tre månader måste han och skolans ledning rapportera tillbaka till skolverket vilka åtgärder man vidtagit eller planerar för att komma till rätta med problemen.