Experter fortfarande kritiska till Nobel Direct

Den oberoende expertgrupp som granskar Karlskogaföretaget Nobel Biocares tandinplantat Nobel Direct är fortfarande inte nöjd med inplantatet. Tandinplantatet kan vara bra i vissa fall men den sammantagna risken för patienterna är alltför stor, enligt expertgruppens yttrande till Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket väntas snart fatta sitt beslut om huruvida implantatet ska dras in från den svenska marknaden eller inte. Nobel Biocare har konsekvent tillbakavisat all kritik mot tandimplantatet. Bolaget anser bland annat att röntgenbilder har tolkats felaktigt och att benförlusterna som implantatet anklagas för att skapa förmodligen beror på att tandläkarna inte har gjort rätt när de har satt in implantatet.