Stor risk för hörselskador på callcenter

De allt fler personer som arbetar på callcenter löper risk att drabbas av hörselskador. Och det är till stor del dåliga hörlurar som är boven, enligt flera nya brittiska studier.

Anställda på callcenter som hela tiden använder hörlurar i sitt arbete riskerar enligt studierna som snart presenteras på en konferens i Skottland att drabbas av så kallad akustisk chock. Hörselskador och skador på nervsystemet som orsakas av att ett plötsligt skarpt ljud - ett pip eller något annat oväntat ljud. Ljuden kan leda till tinnitus. De plötsliga skarpa ljuden beror till stor del på hörlurar av dålig kvalité.