Ny budget för Örebro

De styrande partierna i Örebro kommun- de borgerliga partierna och miljöpartiet- har presenterat sitt budgetförslag för kommande året i dag. I förslaget säger partierna bland annat att investeringsbudgeten för nästa år är för hög och man signalerar att planerade investeringar ska senareläggas eller stoppas.

Vilka investeringar som ska stoppas nämns dock inte. Kommunalskatten ska sänkas enligt förslaget men man säger inte när och med hur mycket. -Kommunalskatten ska anpassas gradvis så att skilnaden mellan Örebro och jämförbara kommuner minskas, skriver man. Ett näringslivsråd ska inrättas för att förbättra kontakterna med näringslivet. Heltidstjänstgöring ska inte längre vara en ovillkorlig rättighet för de kommunalanställda, enligt förslaget.