Debatt om parkbygge i Hällefors

Många hyresgäster i Hällefors upprörs enligt insändardebatt i Bergslagsposten efter att ha fått veta att det kommunala bostadsbolaget planerar ytterligare en park i kommunen för 7 miljoner kronor, samtidigt som företaget hotar med höga hyreshöjningar eftersom företaget riskerar ett ekonomiskt underskott.

Men det är olika pengapåsar enligt VD:n Lennart Ljungberg, som man inte kan blanda ihop. Att man nu skapar en ny park i Bjökhaga ingår i den långsiktiga planen: