Statligt stöd till karlskogaföretag

Energikoncernen Morphic Technologies med verksamhet i bland annat Karlskoga får ett regionalt investeringsstöd på drygt 12 miljoner kronor från statliga Nutek.

Totalt satsar bolaget 117 miljoner för att öka produktionskapaciteten för vindkraftverk och värmeceller.

I dag har koncernen 100 anställda. Efter investeringarna räknar man med en fördubbling av antalet anställda.

Morphic Technologies har verksamhet i Karlskoga, Filipstad och Göteborg.