30 års väntan på tågförbindelse kan vara över

Om ett par år kan tågen åter komma att stanna i Vedevåg. Det hoppas man från Länstrafikens sida. Villkoret är att banverket får pengar till upprustning av banan.

Om allt går i lås kommer Vedevåg att få nio avgångar i vardera riktningen från och med 2008.

Banverket har planer på att förbättra förbindelsen mellan Frövi och Borlänge.  

Bland annat strävar man efter att få bort så många som möjligt av de obevakade järnvägsövergångarna samt att förstärka banvallar och förbättra doseringar.

På det sättet hoppas man korta restiden med mellan Borlänge och Örebro med mellan femton och tjugo minuter.

Restiden mellan Vedevåg och Örebro kommer att bli omkring tjugo minuter.

- Det enda hindret mot planerna på ett stopp i Vedevåg är om Banverket skulle drabbas av budgetnedskärningar, säger Eje Larsson trafikplanerare på Länstrafiken

Senast tågen stannnade i Vedevåg var 1976.