Bättre konsumentrådgivning i Nora och Kumla

I Nora ska man få en konsumentrådgivare i kommunen efter nyår, en tjänst som idag inte finns. Även i Kumla kommun planerar man att förbättra konsumentrådgivningen.

I Nora ska man nu få en konsumentrådgivare i kommunen efter nyår, en tjänst som idag inte finns.

Konsumentupplysningen kommer att ske i biblioteket, som då också kommer att utöka sina öppettider. Personen som får uppgiften och som ska jobba halvtid, kommer även att ha hand om EU-informationen.

Även i Kumla kommun planerar man att förbättra konsumentrådgivningen. Där finns för närvarande bara rådgivning en timme i veckan. Men nu utbildas en person som ska jobba åtminstone på halvtid med konsumentrådgivning i Kumla.

Orsaken är att det finns ett behov. Som det är nu, så går all tid åt till skuldsaneringsärenden och ingen tid blir över för andra konsumentfrågor.

I våras var Nora och Kumla de enda kommunerna i Örebro län som i princip helt saknade konsumentrådgivning.