Riksdagsman kräver skärpt tobakslag

Nu är det dags att skärpa tobakslagen, det tycker folkpartiets gruppledare i riksdagen, Johan Pehrsson från Örebro.

- Idag kan tobakshandlare sälja cigaretter till minderåriga utan att riskera att bli av med rätten till försäljning av tobak och det är inte rimligt, säger han.

Johan Pehrsson anser att regeringen nu snarast måste förändra tobakslagen så att personer som förser barn med tobak förbjuds att fortsätta sån försäljning.

Det här var något som Örebro kommun försökte få till stånd i samband med att två tobakshandlare i Örebro tidigare dömts för olovlig tobaksförsäljning. Men då gick inte Länstyrelsen med på ett förbud.