Alla småbarn erbjuds vaccinering

Från och med halvårsskiftet nästa år så kommer alla småbarn i Örebro län att erbjudas pneumokock vaccinering.

Det har landstinget beslutat och i onsdags när budgeten klubbades avsattes 4.5 miljoner kronor till vaccineringar.

Från och med halvårsskiftet nästa år så kommer alla småbarn i Örebro län att erbjudas pneumokock vaccinering.

Det har landstinget beslutat och i onsdags när budgeten klubbades avsattes 4.5 miljoner kronor till vaccineringar.

Pneumokocker är bakterier som bland annat orsakar vanlig förkylning, lung- och öroninflamation. Men mot det hjälper inte vaccinet, men i vissa fall kan pnumokockbakterier leda till mycket allvarliga sjukdomar hos barn, till och med döden  och mot de sjukdomarna hjälper en vaccinering.

Att Örebro läns landsting nu bestämt sig för att erbjuda barnen vaccination beror till stor del på att barn i andra landsting insjuknat av just pneumokock bakterier