DHL Express satsar i Örebro

Fraktföretaget DHL Express utökar sin verksamhet i Marieberg söder om Örebro. En ny terminal på 8700 kvadratmeter byggs i direkt anslutning till det lager som redan finns på Törsjöområdet.

Terminalen kommer att byggas av Brinova men hyras av DHL. Terminalen som kommer att kosta omkring 85 miljoner kronor beräknas vara klar nästa höst.