Svårt få akutvård för länets husdjur

Det har blivit svårt för länets djurägare att få tider hos veterinären när djuren blir sjuka. Sen djursjukhuset i Örebro lades ner i våras finns ingen jourverksamhet i länet. Istället tvingas mattar och hussar vars djur råkar ut för nåt akut att åka tio mil till Strömsholms djursjukhus i Västmanland.
På Strömsholm ser man nu en 15-procentig ökning av djur från örebro län. Varje månad har man ungefär 400 patienter härifrån och köerna till vissa behandlingar är flera veckor långa. Akutsjukvården i Strömsholm klarar sig bra tack vare en ökad bemanning nu under sommaren, men situationen är pressad, berättar Anna Arvil som är vd för den nya djurkliniken Analysen i Örebro. Hon får själv hänvisa många patienter till Strömsholm för just akutsjukvård.