Vinst för Johnson Pump

Pumptillverkaren Johnson Pump, som har sitt huvudkontor i Örebro, redovisar en vinst på 9,3 miljoner kronor för årets sex första månader. Det kan jämföras med en vinst på 8,4 miljoner kronor för motsvarande period förra året.
Johnson Pump hade under halvåret en omsättning på drygt 332 miljoner kronor, jämfört med drygt 341 miljoner kronor ett år tidigare.