Beslut taget om rökstopp på fängelser men intagna inte informerade ännu

Om drygt ett år ska alla fängelser i Sverige vara rökfria, det beslutet har Kriminalvårdens generaldirektör Lars Nylén nu tagit.  På landets största slutna riksanstalt, Kumla, har de intagna inte fått den här informationen ännu.

Från och med den 1:a januari 2008 ska rökstoppet gälla.

Men de intagna har alltså inte fått informationen om att det här beslutet är taget.

Christer Karlsson som är anstaltschef på Kumla säger att det inte är en helt okomlicerad fråga. Det är nu viktigt att hitta ett bra sätt att genomföra det här på.

Dels måste man hitta lokallösningar eftersom de intagna på Kumla anstalten inte kan erbjudas att gå ut o röka o dessutom är de ju inlåsta på sina bostadsrum 12 av dygnets 24 timmar.

Det här förslaget har redan innan ett beslut togs, inte varit speciellt väl förankrat hos de intagna säger Christer Karlsson, o vilka reaktioner det nu kommer att bli beror på hur det presenteras säger han.

En arbetsgrupp på Kumla anstalten håller på att ta fram ett konkret förslag på lösning och kommer troligen att ha det klart för presentation tidigast nästa sommar

Enligt Kriminalvården så kommer alla intagna som är dömda till ett fångelsestraff som är minst ett halvår att erbjudas läkemedel för att sluta röka. Och både personal och interner ska erbjudas sluta-röka-program.