Föräldrar oroliga över placering av gruppboende för missbrukare i Karlskoga

Föräldrar i Karlskoga protesterar nu mot att kommunen vill bygga ett gruppboende för äldre missbrukare på Stråvägen i Stråningstorp.

Gruppboendet kommer att ligga i samma område som en grundskola och en fritidsgård, och föräldrarna är oroliga att deras barn ska fara illa av missbrukarna och deras kompiskrets.

Socialnämndens ordförande Bengt Johansson lugnar föräldrarna med att dom missbrukare som ska bo i huset är gamla och sjuka, och att deras eventuella kompisar ska motas bort av vakter som knyts till boendet.

Föräldrarna har kallat till ett möte, som kommer att hållas i Stråningstorpsskolans matsal den sjätte december.