Fler asylsökande till Örebro

Just nu får ovanligt många asylsökande stanna i Sverige och nästa år kommer det bli ännu fler som får uppehållstillstånd, enligt migrationsverkets prognos. På migrationsverket i Örebro räknar man därför med många nya ärenden.  

Trots att man inte får utökade resurser, tror enhetschef Tolle Furugård att de 20 anställda kommer klara det ökade trycket, på grund av kortare handläggninstider.  

Förutom att Sverige är ett populärt land att söka asyl i, är det också många som vill återförenas med anhöriga som redan bor i Sverige, förklarar Tolle Furugård, och de fallen kommer också att bli fler under 2007.

Enligt migrationsverkets enhetschef i Örebro, Tolle Furugård, kommer den nya asyllagen få till följd att antalet nya svenskar kommer att öka också på längre sikt. Om inte nya politiska beslut ändrar lagen igen.