Yttrandefrihetspris till Göran Schedvin

Göran Schedvin, tidigare överläkare på Universitetssjukhuset i Örebro, fick under lördagen motta Magganpriset, ett yttrandefrihetspris som delas ut av Värmlands journalister och tidningen Ordfront.

Göran Schedvin fick priset för flera debattartiklar han skrivit om Värmlands landstings planerade samarbete med det börsnoterade företaget Capio.

Han fick kritik för sin frispråkighet av sin arbetsgivare på Örebro läns landsting. Han sade då upp sig eftersom han inte längre hade förtroende för arbetsgivaren.

Genom Göran Schedvins artiklar har länsinvånarna i Värmland fått del av viktig svåråtkomlig information, som annars riskerat att inte nå allmänheten, så lyder delar av motiveringen till yttrandefrihetspriset.