Självhjälpshus kan bli verklighet i Örebro

Örebro folkhögskola undersöker om det skulle vara möjligt att starta ett självhjälpshus i Örebro. Harriet Sahlin Öberg leder just nu ett självhjälpsprojekt i Örebro och hon hoppas att det ska leda till ett självhjälpshus.

I ett sådant hus skulle människor med liknande problem samlas och prata för att bättre förstå problemen och för att få nya ideer.

Självhjälpsgrupper ska vara ett komplement till andra sätt att hjälpa människor som till exempel är långtidssjukskrivna och inte ser vad dom kan göra för att förändra sin situation.

Örebro Folkhögskolas projekt har sedan tidigare bland annat sjukvården, försäkringskassan och samhällsmedicinska enheten som samarbetspartners.

Nu bjuder folkhögskolan in till konferens i början av nästa år för att få ytterligare kontakter:

Förhoppningen är att med hjälp av konferensen kunna få ett besked, helst redan i vår, om hur och när ett eventuellt självhjälpshus i Örebro kan bli verklighet. För självhjälp kan göra stor skillnad säger