Ingen utredning av Hallsbergsolycka

Järnvägsinspektionen kommer inte att göra någon egen utredning av olyckan på rangerbangården i Hallsberg i förra veckan då en vagn med salpetersyra började läcka.