Ögonläkare varnar för internetlinser

Ögonläkare varnar för farorna med att köpa billiga kontaktlinser via internet, en möjlighet som flera internationella företag erbjuder och som framförallt unga linsbärare använder sig av. Eftersom Internetföretagen inte har någon vidare kontakt med sina kunder sker ingen kontroll av lincernas funktion och riskerna för infektioner ökar.