Klart för mässbygge i Örebro

Allt är nu klart för en byggstart av Örebros nya mässanläggning redan i december, enligt socialdemokratiska kommunalrådet Jonas Karlsson i Örebro.

Mässbygget överklagades till Länsstyrelsen. En överklagan som Länsstyrelsen avslog och nu har detaljplanen vunnit laga kraft och bygglov har beviljats.

-Den nya mässan kommer att förstärka Örebro som mötesstad och ger fler jobb, enligt Karlsson.

Kostnaden för mässan är maximalt 125 miljoner kronor och byggföretaget NCC kommer att börja bygga redan i december, enligt Jonas Karlsson.

Mässbygget i Örebro har varit omdiskuterat. De borgerliga partierna och miljöpartiet som ska ta över makten i Örebro kommun har tidigare sagt att man ska invänta en miljökonsekvensbeskrivning om bland annat trafiken innan man börjar bygga den nya mässan.

Folkpartisten Staffan Werme som är tillträdande kommunstyrelseordförande säger att det inte är något formellt fel att bygget startas men att det hade varit bättre om socialdemokraterna visat större fingertoppskänsla och väntat med byggstarten.