Länsstyrelsen i Örebro län bäst i landet på bemötande av företag

Länsstyrelsen i Örebro län är den bästa länsstyrelsen i landet på service och bemötande av företag enligt en undersökning av organisationen Företagarna.

Drygt 4000 företag runt om i landet har fått svara på frågan hur kommuners och myndigheters bemötande och service varit.