Psykiatrivården ska bli mer lättillgänglig

Det ska bli lättare att få vård inom psykiatrin. Det säger Håkan Bergman, landstingsråd och socialdemokrat i Örebro län i samband med att regeringens utredare Anders Milton presenterade sitt förslag om bättre vård.

Lars Petterson är verksamhetsledare på Fontänhuset i Örebro där många som är på väg tillbaka efter psykisk sjukdom samlas, han säger att det finns stora behov av bland annat möjlighet att arbetsprova.

Vården och omsorgen om psykiskt sjuka bör få 800 miljoner mer om året av staten och så måste samhället kommun och landsting samarbeta mer för att ingen patient ska hamna mellan stolarna. Det budskapet ger regeringens utredare Anders Milton som idag presenterade sitt slutliga förslag om en bättre vård.

Men han ställer också krav på att andra aktörer som försäkringskassan och arbetsförmedlingen att dom samarbetar kring till exempel sysselsättning.

Det var efter flera uppmärksammade våldsdåd av psykiskt sjuka men också upprepade larm om hur svårt det var att få hjälp när man mår psykiskt dåligt som regeringen tillsatte en särskild utredare. Och svaren är rätt givna, mer pengar, tillgänglighet och bättre samarbete.

Inte minst är samarbetet viktigt, och där är man en bit på väg nu i Örebro län med hjälp av så kallade Miltonpengar som delats ut tidigare.