Ändrade regler hot mot kvinnor och barn

Kvinnor och barn riskerar att skickas rakt i händerna på våldsamma män i Sverige, det för att utrednings-reglerna vid migrationsverket har förenklats. Det anser Inger Francis, på migrationsverkets tillståndsenhet i Örebro.

Det är utifrån tidigare fall av våldsamma män som tagit sina fruar till Sverige, som Inger Francis och hennes kollegor känner sig maktlösa inför kommande fall.

För från den sista april i år får migrationsverket inte längre ta reda på om en man dömts för tidigare våldsbrott eller inte.

Hur många kvinnor och barn som kan komma att råka ut för våldsamma män på grund av de förenklade reglerna vet inte Inger Francis, men hon är orolig för att den ökade invandringen också ökar problemet.

Förra året handlade det om minst 50 kvinnor i Sverige som nekades uppehållstillstånd just på grund av påtaglig risk för våld och kränkning i hemmet.