Socialdemokraterna och vänsterpartiet presenterar skuggbudget

I Örebro presenterar Socialdemokraterna och vänsterpartiet tillsammans en skuggbudget för nästa år. I budgeten finns bland annat satsningar på äldreomsorgen, skolan och 500 nya småhustomter. Murad Artin vänsterpartiet kritiserar den borgerliga budgeten som innehållslös.

Bland annat vill man satsa på en ny form av äldreboende med lägre krav än serviceboende, subventionerad hemserivce för äldre och ett nytt demensboende på Laudugårdsängen.

Skolan skulle få läxhjälp, socialtjänsten pengar till förebyggade arbete och så vill man behålla rätten till heltid.

För att utveckla kommunen vill man erbjuda 500 nya småhustomter och ett nytt industrispår via Pilängen till Örebro flygplats.