Färre än väntat sotar skorstenen själv

Seden lagen om sotning ändrades för snart tre år sedan har det varit möjligt för privatpersoner att sota sina hus själva. Sotarna trodde att egensotningen skulle bli ett större hot mot sotaryrket än vad det blivit.

För att få sota själv måste husägeren gå en kurs och bli godkänd.

Enligt Nerikes Brandkår har 300 personer gått kursen, men bara hälften har efteråt valt att faktiskt sota själv.