Kristdemokraterna vill införa vårdgaranti för unga

Kristdemokraterna i Örebro län vill att det införs en vårdgaranti till barn- och ungdomspsykiatrin.

Garantin skulle innebära att den som inte fått hjälp inom en månad skulle ha rätt att söka hjälp hos andra vårdgivare.

En vårdgaranti skulle ge större möjligheter att snabbt hjälpa barn- och ungdomar och deras familjer som har problem att klara sin livssituation, enligt kristdemokraterna.