Migrationsverket oroade över asylsökande kvinnors säkerhet

Handläggarna på migrationsverket i Örebro är oroade och frustrerade över de negativa effekter den nya utlänningslagen får för vissa kvinnor.

Tidigare kunde verket avslå en kvinnas ansökan om uppehållstillstånd om det visade sig att hennes man var våldsam. Men inte nu - är man gift gäller ovillkorlig rätt till uppehållstillstånd.

I Örebro län finns flera fall där kvinnor söker uppehållstillstånd för att leva med grova brottslingar bosatta i Örebro län. I ett fall är en man dömd för mord på sin dåvarande sambo. I ett annat är mannen dömd till rättspsykiatrisk vård för misshandel av sin dåvarande fru.