Nationella prov för tredjeklassare

Det ska bli nationella prov i svenska och matematik för tredjeklassarna i grundskolan från och med vårterminen 2009. Det skriver skolminister Jan Björklund (fp) i en debattartikel i DN.

Folkpartiet gick till val med att kräva nationella prov för elever från tredje klass.