Nytt centrum ska stötta anhörigvårdare

För att stödja anhöriga som vårdar sina nära i hemmet kommer Örebro kommun att starta ett anhörigcentrum på Södermalmshemmet.
Enligt socialstyrelsen sköts två tredjedelar av äldreomsorgen av anhöriga, oftast helt utan stöd. Men många av de anhöriga känner inte till vilken hjälp de har rätt till. Tanken med anhörigcentret är att det ska vara en mötesplats för de som vårdar sina anhöriga och ge en viss avlastningshjälp. Flera föreningar, bland andra PRO, Röda Korset och flera studieförbund, deltar också i verksamheten som öppnar dörrarna den andra september.