Senare skolstart ger bättre prestationer

Barn som börjar skolan när de är lite äldre presterar bättre och utbildar sig mer än barn som är yngre när de börjar skolan. Det visar en rapport från institutet för arbetsmarknadspolitisk utveckling IFAU.

Rapporten jämför barn födda i december ett år med barn födda i januari nästa år. Barnen är födda ungefär samtidigt men åldern vid skolstarten skiljer sig åt med nästan ett år.

De äldre barnen presterar bättre på kunskapstester i sjätte klass och har högre betyg i nionde klass än de som började skolan när de var yngre.

Åldern vid skolstarten har lika stor betydelse för flickor som för pojkar.