Allt fler berusar sig på drogen kat

Polisen i Örebro län gör allt fler beslag av drogen kat, och det är bara de tre storstäderna som är värre när det gäller missbruk av den narkotikaklassade drogen i Sverige.

Hittills i år har 3,5 kilo kat tagits i beslag i Örebro län, jämfört med 87 gram 2003.

Drogen har spridit sig till yngre personer och kvinnor och svenskar, det säger Asha Omar som kommer att föreläsa om kat i Örebro på lördag.

Kat är annars en traditionell drog i en del länder som inte nyttjar alkohol som rusmedel.