Inte lätt att vara kriminalvårdare

Anställda inom Kriminalvården upplever ofta motsättningar i sin yrkesroll, och nu har forskare vid Örebro universitet fått 3,3 miljoner kronor för att forska om just kriminalvårdarens yrkesroll. Per Åke Nylander är universitetsadjunkt vid Örebro universitet.

Det är en utmaning att behålla professionaliteten när man som kriminalvårdare både har en övervakande och en behandlande roll.