Kommunerna bör få bestämma om strandskydd

Kommunerna bör i större utsträckning än i dag få bestämma om undantag från strandskyddet, det anser Elisabeth Svantesson, moderat riksdagsledamot från Örebro län.

Hon frågar skriftligen miljöminister Andreas Carlgren om vilka åtgärder han kommer att vidta för att öka det lokala inflytandet över strandskyddsbestämmelserna.

I Örebro län anser många kommunalråd att strandskyddet är ett hinder för tillväxten, skriver hon bland annat i sin fråga.