Dålig kvalitet på älgkött

Omkring tre fjärdedelar av det älgkött som säljs har för höga bakteriehalter, det visar en ny studie av Livsmedelsverket, enligt en artikel i Uppsala nya tidning.

En del av köttet hade så höga halter av bakterier att det bedömdes vara otjänligt. Den vanligaste orsaken var för hög halt av e-kolibakterier.

Den typen av bakterier oskadliggörs om köttet hettas upp till 70-75 grader.