Bröstcancervården i länet under riksgenomsnittet

Bröstcancervården i Örebro län ligger strax under riksgenomsnittet. Det visar ett bröstcancerindex där landstingens vård jämförs ur ett konsumetperspektiv.

Det är svenska analys- och informationsföretaget Health Consumer Powerhouse som ligger bakom mätningen. Man har mätt ambitionsnivån, tillgängligheten och kvaliteten inom bröstcancervården.
Det är den låga överlevnaden fem år efter diagnos som drar ner betygen för bröstcancervården i Örebro. Annars ligger landstinget bra till jämfört med andra landsting och rätt enkla åtgärder skulle ge fler poäng säger Oscar Hjertqvist, projketledare på indexet.
Örebro har fått åtta av maximalt 16 poäng, snittet ligger på 8,6. Bäst är Norrbotten och Stockholm på 13 poäng, sämst är Värmland på 4 poäng. Det är första gången som bröstcancervården jämför landsting för landsting.