Färre får färdtjänst när bussar med lågt golv införts

I takt med att länstrafiken inför bussar med lågt golv så blir det svårare att få färdtjänst.  Personer som tidigare haft servicen får uppleva att den blir indragen. Det hände bland annat 82-åriga Aina Pettersson i Örebro som haft färdtjänst i flera år. Hon fick besök av en handläggare som meddelade att det var slut på servicen för Aina.