Miljöfarlig avfall dumpades i Täby

Fyra fat med miljöfarligt avfall har hittats dumpade i ett dike i Täby söder om Örebro. Faten ska inspekteras idag, och en miljöinspektör vid Örebro kommun är inkopplad i ärendet.