Stora underskott i landstingen

Det är bara landstingen i Stockholm, Malmö och Uppsala som har större underskott i sina budgetar än Örebro läns landsting. Det visar en sammaställning av landstingens ekonomi som tidningen Landstingsvärlden gjort. Landstinget Örebro räknar med ett underskott på 153 miljoner i år. För hela fjolåret blev underskottet 93 miljoner.
Totalt för alla landsting i Sverige ökar underskotten i ekonomin dramatiskt. Totalt ser sjukvården ut att få underskott på över 6 miljarder i år. Av det svarar Stockholm för 4 miljarder. Den största orsaken till underskotten är att personalkostnaderna ökar. Det är bara 8 av de 20 landstingen som klarar regeringens krav på balans i ekonomin.