Asylsökande frivilligarbetar i Lindesberg

Turisbåtsförening i Lindesberg har fått ny arbetskraft i sommar. Varje dag har 13 asylsökande, boende i Vedevåg, tagit bussen till Lindesberg och jobbat i föreningen.
För turistbåtsföreningen har det varit en resurs, och tillskott av bred kompetens. Bland de asylsökande finns både elektriker, murare och andra hantverkare. För de asylsökande är det ett sätt att aktivera sig och komma ut i det svenska arbetslivet. Sven Molitor på Turistbåtsföreningen säger att han haft god hjälp av de asylsökande, och att han nu kan ge dem goda vitsord inför arbetslivet i Sverige.