I dag är det världsaidsdagen

Idag är det den internationella aidsdagen, och den uppmärksammas på många håll, bland annat i Örebro med pengainsamlingar och information.

Febe Pettersson är sjuksköterska på Universitetssjukhuset i Örebro, men har nyligen varit i Afrika och arbetat på ett sjukhus där med aidspatienter.

- Omkring hälften av patienterna där var smittade av aids, säger hon.

De bromsmediciner mot aids som finns har inte de fattigare råd att köpa.

Medellivslängden i Zambia där hon jobbade är omkring 40 år.