Projekt ska ge bättre bemötande hos myndigheter

Kvinnor och män får ofta olika bemötande vid myndigheter.

Men nu ska fem statliga myndigheter i Örebro län få ett bättre jämställdhetsperspektiv inom sina verksamheter.

Länsstyrelsens projekt Verka Jämställt där man hjälpt bland annat Arbetsmiljöverket och Polismyndigheten att ta fram handlingsplaner för jämställdhet för är nu avslutat.

Övriga myndigheter som deltagit i projektet är Försäkringskassan, Örebro universitet och Länsarbetsnämnden