Örebro kommun köper mark för ett nytt centrallager

För att öka möjligheterna för Örebro att få Försvarsmaktens nya centrallager att placeras i kommunen, köper Örebro kommun mark vid Örebro flygplats. Marken kostar kommunen drygy 8 miljoner kronor, det skriver Nerikes Allehanda. 

Köpet ska öka möjlighetena att konkurera ut Nyköping som är det andra alternativet för en ny placering av centrallagret.
Skullle försvarslagret placeras i Örebro innebär det flera hundra nya arbetstillfällen på sikt och det gör också att Örebro flygplats skulle bli en av de stora flygplatserna i Sverige.
Beslut om var det nya lagret ska ligga tas i vinter och beräknas  stå klart för drift 2009.